Bếp căn tin bệnh viện Trưng Vương

Tên Chủ Đầu Tư: Bệnh Viện Trưng Vương
Thiết bị: Hệ thống nhà bếp.
Diện tích:
Địa chỉ: 266 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10.
Tỉnh / Thành Phố: Hồ Chí Minh

Được khởi công xây dựng ngày 16/3/1963 với tên gọi là Bệnh viện Trưng Vương, chuyên môn chính lúc bấy giờ là sản – nhi phục vụ cho vợ con gia đình binh sĩ chế độ cũ. Một năm sau ngày khởi công, Khu Nhà điều hành được khánh thành và đi vào hoạt động. Kể từ đó đến năm 1974, các khu chức năng như: Dược – Xét nghiệm, Điện tuyến, Nội – Nhi, Nha khoa, Khoa Ngoại, Sản khoa và Săn sóc đặc biệt lần lượt được hình thành.

 


Bài viết xem nhiều nhất: