Máy chế biến thực phẩm

Là dòng sản phẩm nằm trong bộ thiết bị sơ chế dùng sơ chế cắt, chặt, xay, thái nhỏ thực phẩm.
Một khu bếp công nghiệp bao gồm 5 phần chính:

  • Thiết bị tạo nhiệt và hơi nóng để đun, nấu và nướng thực phẩm.
  • Thiết bị sơ chế cắt, chặt, xay, thái nhỏ thực phẩm.
  • Thiết bị bằng inox dùng trong khu vực Bếp công nghiệp (ví dụ: bàn inox, giá inox, kệ inox, bàn inox, chậu inox, xe đẩy inox…)
  • Thiết bị lạnh, đông công nghiệp nhằm bảo quản thực phẩm
  • Thiết bị nấu, nướng, giữ nóng thức ăn bằng điện.