fbpx

Bàn inox 2 Kệ Dưới

Showing all 12 results

Content

Bàn inox có kệ phẳng

Bàn có 2 kệ dưới

Bàn inox 2 Kệ Dưới

Bàn có thành và 2 kệ dưới 1m9

Thiết bị bếp nhà hàng

Bàn inox 3 tầng

Bàn inox có kệ phẳng

Bàn inox 2 kệ phẳng

Bàn inox có kệ thanh

Bàn inox 2 kệ thanh

Bàn inox có kệ thanh

Bàn inox 2 kệ thanh có thành

Bàn inox có kệ đục lỗ

Bàn inox 2 kệ đục lỗ

Bàn inox có kệ đục lỗ

Bàn inox 2 kệ đục lỗ có thành

Bàn gia vị - Bàn nhỏ inox có kệ

Bàn gia vị inox 2 kệ phẳng có thành

Bàn gia vị - Bàn nhỏ inox có kệ

Bàn gia vị 6 khay GN


Phía dưới