Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Kệ phẳng

Là một trong những dụng cụ bếp công nghiệp, được sử dụng nhiều khu sơ chế trong bếp. Gồm: kệ phẳng 1 tầng, kệ phẳng 2 tầng, kệ phẳng treo tường, kệ phẳng đặt lên bàn.