Kệ phẳng

Kệ phẳng

Là một trong những dụng cụ bếp công nghiệp, được sử dụng nhiều khu sơ chế trong bếp. Gồm: kệ phẳng 1 tầng, kệ phẳng 2 tầng, kệ phẳng treo tường, kệ phẳng đặt lên bàn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.