Công ty giấy Lee & Man Việt Nam

Hello World !!!

Bếp công nghiệp giấy Lee&Man Việt Nam

Tên Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam.
Thiết bị: Bếp công nghiệp công ty.
Địa chỉ: Cụm CNTT Phú Hữu A-GD1, TT Mái Dầm, H.Châu Thành.
Tỉnh / Thành Phố: Hậu Giang

BÀI VIẾT KHÁC