fbpx

Kết quả tìm kiếm: “Tủ mát Hoshizaki”

Showing 1–12 of 42 results

Tủ vừa đông vừa mát 4 cánh inox

Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Hoshizaki

Tủ vừa đông vừa mát 2 cánh inox

Tủ nửa đông nửa mát 2 cánh Hoshizaki

Tủ mát 6 cánh inox

Tủ mát 6 cánh Hoshizaki

Tủ mát công nghiệp

Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HRW-147LS4

Tủ mát công nghiệp

Tủ mát 4 cánh Hoshizaki

Thiết bị bếp nhà hàng

Tủ mát 2 cánh Hoshizaki

Bàn mát ngăn kéo

Bàn mát 9 ngăn kéo Hoshizaki

Bàn mát ngăn kéo

Bàn mát 3 ngăn kéo Hoshizaki

Bàn đông ngăn kéo

Bàn đông 9 ngăn kéo Hoshizaki

Bàn đông ngăn kéo

Bàn đông 3 ngăn kéo Hoshizaki


Posts found


Pages found