thiết kế bếp ăn trường mầm non

Thiết kế bếp ăn trường mầm non, trường bán trú, nội trú

Việc thiết kế bếp ăn trường mầm non, trường bán trú, nội trú phải tuân theo tiêu chuẩn của phòng giáo dục. Để có cái nhìn sơ bộ, cũng như hiểu hơn về thiết kế bếp ăn cho trường học, các bạn tham khảo những nội dung dưới đây nhé. Trường nội trú, bán trú là gì? Trường nội trú, bán trú là trường học nơi một số hay tất cả học sinh học và sống trong năm học với các học sinh